Rozliczenia niemieckich rent i emerytur, wezwania do rozliczenia

Obowiązek składania zeznania

Od roku 2005 określone dochody z renty/emerytury, które pobierają Państwo z Niemiec, należą do dochodów podlegających opodatkowaniu (§ 49 ust. 1 nr 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – EStG). Podatek dochodowy od osόb fizycznych od dochodów z rent i emerytur pobierany jest w Niemczech w drodze wymiaru. Oznacza to, że muszą Państwo składać zeznania dot. Państwa niemieckich dochodów na specjalnych, przewidzianych do tego formularzach i składać je jako tak zwane zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.

Obowiązek podatkowy od dochodów z rent/emerytur w przypadku zamieszkania za granicą istnieje dopiero od roku 2005. Z tego względu muszą Państwo złożyć zeznania podatkowe retrospektywnie od roku 2005. Jeżeli otrzymali Państwo po raz pierwszy rentę/emeryturę z Niemiec dopiero po roku 2005, obowiązuje Państwa tą późniejszą datą.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami, a nasi pracownicy/partnerzy z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.

Wezwanie urzędu skarbowego

Aufforderung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung

Urząd Skarbowy w Neubrandenburgu – urząd skarbowy dla emerytów i rencistów za granicą wysyła obecnie wezwania do osób pobierających rentę/emeryturę z Niemiec do złożenia zeznania podatkowego. Jeśli otrzymali Państwo takie pismo (kliknij by zobaczyć kopię) prosimy o kontakt z nami.

Co się stanie, jeżeli mimo takiego obowiązku nie złożę zeznania podatkowego?

Jeżeli nie wypełnią Państwo obowiązku oddania zeznania podatkowego, urząd skarbowy może nałożyć na Państwa karę w formie „grzywny w celu przymuszenia“. Ponadto urząd skarbowy jest na podstawie § 162 ordynacji podatkowej – AO – upoważniony do oszacowania podstaw opodatkowania. W tym przypadku podatki do zapłacenia są wymierzane na podstawie szacowania. Ponadto muszą się Państwo liczyć z wymierzeniem dodatków za zwłokę, jeżeli nie złożą Państwo swojego zeznania podatkowego w terminie (§ 152 ordynacji podatkowej – AO).

Wymagane dokumenty i informacje

Zaświadczenie kraje UE/EOG
Kopia PIT-11 lub PIT-11B
Kopia PIT-40
Kopia PIT-36 - polskiego zeznania podatkowego
Zaświadczenie o otrzymywaniu niemieckiej emerytury za każdy rok podatkowy Ważne informacje do sporządzenia zeznania:
Data przyznania renty/emerytury Niemieckiej
Data przyznania emerytury polskiej męża i zony
Ostatni adres zamieszkania na terenie Polski


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zwroteur/www/templates/compact/html/com_k2/templates/default/item.php on line 407